středa 10. května 2017

Protikuřácký zákon z pohledu pracovníků v pražských restauracích - pro, či proti?

Protikuřácký zákon navržený ministerstvem zdravotnictví a schválený v lednu letošního roku vstoupí v platnost již za necelé tři týdny. Koho všeho se změna dotkne? V první řadě těch, kteří si posezení v hospodě u půllitru piva nebo v kavárně u kávy nedokážou bez kouření představit. Může dojít k tomu, že v důsledku touhy po spojení cigarety a oblíbeného drinku lidé raději zůstanou doma, kde žádné zákazy neplatí? Možná že i toho se obávají majitelé restaurací, jimž by v tom případě logicky poklesla tržba.

Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků, který proběhl mezi 570 provozovateli pohostinství, padesát pět procent z nich se zavedením protikuřáckého zákona nesouhlasí a přibližně třetina se obává snížení tržeb. Rozhodla jsem se tedy navštívit několik restaurací a zjistit, zda tomu tak je i v Praze. Skutečně je většina provozovatelů proti novému zákonu? 

V reportáži jsem měla v úmyslu se mimo jiné zaměřit na povinnost městských strážníků dohlížet na dodržování protikuřáckého zákona. Realita je však taková, že ke kontrolám provozoven městskými strážníky bude docházet skutečně až po 31. květnu, a tudíž není možné odhadnout, zda a do jaké míry bude k porušování zákona docházet. Podle mluvčího Městské policie hlavního města Prahy Jana Čiháka nelze provozovatele restaurací již předem kontrolovat, zda jsou obeznámeni s novou legislativou. „Městské policii nepřísluší provozovatele restaurací upozorňovat na nové zákony, které mají vstoupit v platnost. Teprve ve chvíli, kdy začne právní předpis platit a policii vyvstane povinnost dohlížet na jeho dodržování, mohou strážníci přistoupit ke kontrolám,“ uvedl.

Jakým způsobem budou kontroly probíhat a jak vysoké sankce hrozí osobám, které protikuřácký zákon poruší? A skutečně k němu většina pracovníků v pohostinství přistupuje negativně? To se dozvíte v páteční reportáži na munimedia.cz.

Kateřina Marhanová


Žádné komentáře:

Okomentovat